Pristatymo taisykles

Pristatymo taisykles

PREKIŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TAISYKLĖS:
Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą,
įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas
prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu,
pirkėjas neturi reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo
netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas
(kurjeris).

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose
nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi
tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas
informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog
išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo
Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pristatymo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių
pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba
pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo
nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją,
jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje,
jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis,
nepilna prekės komplektacija.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo
įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius
sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo –
priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia
ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti
sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo –
priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti
laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų,
Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių
pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų,
kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.